• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας Α.' | 23 Νοεμβρίου 2015, 02:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν είναι φρόνιμο η εφαρμογή βασικών διατάξεων, που αφορούν την ισότητα και τα δικαιώματα ομάδων, να εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του (ή της) εκάστοτε υπουργού. Χρειάζεται μία πολύ πιο σαφής δέσμευση και διατύπωση για την άμεση εφαρμογή ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων στο συγκεκριμένο άρθρο, που να αφαιρεί την ικανότητα ενός ατόμου να παρακωλεί ή και να ακυρώνει την εφαρμογή των απαραίτητων διατάξεων νόμων. Είναι καιρός η λειτουργία του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εύρυθμη εφαρμογή των νόμων να απαγκιστρωθεί από το οποιοδήποτε πρόσωπο και να βασιστεί στη σαφή και έγγραφη διατύπωσή τους.