• 7. Άρθρο 14 «Οικονομικά Κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» Η Συνομοσπονδία είναι απόλυτα ικανοποιημένη που το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με την παράγραφο 1) υιοθέτησε την πρότασή της για τη συμπερίληψη στο παρόν Σχέδιο Νόμου διάταξης μέσω της οποίας να αίρεται ένα μεγάλο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ήτοι αυτό της διακοπής των συντάξεων αναπηρίας, των επιδομάτων αναπηρίας και κάθε άλλου είδους νοσηλίου ή παροχής στην περίπτωση που λαμβάνουν αμοιβή από την απασχόλησή τους σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά ζητούμε στην παράγραφο 1) να συμπεριληφθούν στις συντάξεις αναπηρίας, στα προνοιακά επιδόματα και στα νοσήλια ή παροχές που δεν διακόπτονται και τα εξής: α) το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας - τετραπληγίας) και β) το επίδομα απολύτου αναπηρίας, δεδομένου ότι αυτά ότι δεν εντάσσονται στα προνοιακά επιδόματα που αναφέρεται το εν λόγω Σχέδιο Νόμου και η διακοπή της χορήγησής τους θα αποτελέσει εμπόδιο για την ένταξη/απασχόληση στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εκείνων των ατόμων με αναπηρία στα οποία αυτά χορηγούνται. Τέλος, ζητούμε να αναφερθεί ρητώς στην παράγραφο 1) ότι η μη διακοπή όλων των προαναφερθέντων, συμπεριλαμβανομένων και του εξωιδρυματικού επιδόματος (παραπληγίας – τετραπληγίας), καθώς και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας αφορά τόσο τους απασχολούμενους στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όσο και τους Εταίρους. Ως εκ τούτου προτείνουμε η εν λόγω παράγραφος να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «1. Οι Εταίροι και τα απασχολούμενα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από την Κοιν. Σ. Επ.»