Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας"

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτει από σήμερα Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο:«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13.00. O ΥπουργόςΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΠαράταση διαβούλευσης μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09.00 π.μ. Η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρου [...]

Περισσότερα »
11 Σεπτεμβρίου 2023, 09:0035 Σχολιάσιμα Άρθρα603 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
«Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις»
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.15. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΚωνσταντίνος Χατζηδάκης   [...]

Περισσότερα »
7 Δεκεμβρίου 2022, 23:1527 Σχολιάσιμα Άρθρα754 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 - 2030
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 - 2030

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει  σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών* την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030).Η νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά αποτυπώνει, οριοθετεί και τεκμηριώνει τις στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με στόχο την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων και εμμενόντων ζητημάτων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές μορφές αποστέρησης που βιώνουν οι Ρομά και να προωθηθεί η ενεργή ισότιμη και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) πυλώνες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά»ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υ [...]

Περισσότερα »
14 Ιανουαρίου 2022, 15:301 Σχολιάσιμα Άρθρα75 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, θέτει από σήμερα, 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.Στόχος του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού οριζόντιου πλαισίου πολιτικών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις σχεδιαζόμενες πολιτικές μέσω στοχευμένων έργων και δράσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ανάλυση του πλαισίου στρατηγικής, όπως προσδιορίζεται από την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 2018-2023, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία και τις απαιτήσεις για την Ισότητα των Φύλων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του οποίου συνιστά αναγκαίο όρο, και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας:Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίαςΆξονας Προτερα [...]

Περισσότερα »
20 Αυγούστου 2021, 10:001 Σχολιάσιμα Άρθρα91 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθμ. απόφασης 95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 και σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167), καλούνται να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του open.gov, οι φορείς και οργανισμοί του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι πολίτες, σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζει, για την ως άνω πρώτη προγραμματική περίοδο 2021-2025, τις προτεραιότητες ανά άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά Άξονα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα διαρκέσει ένα μήνα.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ [...]

Περισσότερα »
11 Δεκεμβρίου 2020, 16:001 Σχολιάσιμα Άρθρα1 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΤην 7η Φεβρουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(e-Ε.Φ.Κ.Α.)».Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου για τη συμμετοχή τους. Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις/απόψεις σας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.  Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΙωάννης Βρούτσης [...]

Περισσότερα »
7 Φεβρουαρίου 2020, 18:00104 Σχολιάσιμα Άρθρα1498 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει σήμερα 23 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2023. Μετά τιμής,Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΣπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης [...]

Περισσότερα »
6 Δεκεμβρίου 2023, 09:004 Άρθρα1679 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 6/10/2022, και ώρα 20.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20.00.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΚωνσταντίνος Χατζηδάκης [...]

Περισσότερα »
20 Οκτωβρίου 2022, 20:0061 Άρθρα833 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης, θέτει από σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης αποτελεί ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και ευρύτερα τη βελτίωση των δεδομένων για την αγορά εργασίας και την απασχόληση.Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, εξειδικεύει τις εθνικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την απασχόληση, και ευρύτερα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» (Σεπτέμβριος 2021) και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, που συντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενώ ενσωματώνει τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάκαμ [...]

Περισσότερα »
28 Ιουλίου 2022, 12:001 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου"

Τίθεται από σήμερα 20 Ιουνίου 2022 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας Θάνου Πλεύρη με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου».Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι ο καθορισμός των παθήσεων, των νοσημάτων ή των αναπηριών εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί αν εργάζονται, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός, μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.Επίσης, καθορίζεται η σχετική διαδικασία προκειμένου οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους.Καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2022.Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΚωνσταντίνος ΧατζηδάκηςΥπουργός ΥγείαςΑθανάσιος Πλεύρης [...]

Περισσότερα »
20 Ιουλίου 2022, 15:005 Άρθρα44 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δουλειές Ξανά:Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο "Δουλειές Ξανά:Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις"

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 15/3/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
29 Μαρτίου 2022, 19:0055 Άρθρα229 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΟ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 21η.1.2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ    [...]

Περισσότερα »
21 Ιανουαρίου 2022, 18:0023 Άρθρα46 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων...»
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 21:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 3/9/2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 21:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
3 Σεπτεμβρίου 2021, 21:0038 Άρθρα391 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:"Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 29/06/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 23:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13/07/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 23:00. [...]

Περισσότερα »
13 Ιουλίου 2021, 23:0074 Άρθρα116 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την "Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας"
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την "Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας"

Στόχος της νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο, 2021-2027, μέσω της ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η νέα Εθνική Στρατηγική θέτει πρωτίστως:1. τις κύριες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της χώρας και της αναβάθμισης του κοινωνικού της ιστού,2. τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και3. τους νέους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.Δομείται δε σε τέσσερις (4) Επιχειρησιακούς Άξονες: Επιχειρησιακός Άξονας 1: Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά υλικά Επιχειρησιακός Άξονας 2: Πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες Επιχειρησιακός Άξονας 3: Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση Επιχειρησιακός Άξονας 4: Διακυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγική [...]

Περισσότερα »
25 Ιουνίου 2021, 18:001 Άρθρα70 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΟ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ««Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
27 Μαΐου 2021, 23:59125 Άρθρα843 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).».Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 08:00.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΙωάννης Βρούτσης [...]

Περισσότερα »
21 Νοεμβρίου 2019, 08:0064 Άρθρα57 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέτει από 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, στην πληρέστερη προστασία των εργαζομένων, στην ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων στη χώρα ανηλίκων – υπηκόων τρίτων χωρών και, τέλος, στην αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Για τους παραπάνω λόγους, η Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασ [...]

Περισσότερα »
8 Ιουνίου 2018, 14:0051 Άρθρα155 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

Τίθεται από σήμερα 17 Απριλίου 2018 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε δημόσια διαβούλευση το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.O ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ [...]

Περισσότερα »
27 Απριλίου 2018, 15:0025 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας
Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, θέτει από σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.Επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση και την βελτίωση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00, λόγω της επιτακτικής ανάγκης ταχείας ρύθμισης των εν λόγω θεμάτων.Η Αναπληρώτρια ΥπουργόςΘεανώ Φωτίου [...]

Περισσότερα »
13 Δεκεμβρίου 2017, 14:0027 Άρθρα282 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της»
Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου, θέτει από 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της». Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Αναπληρώτρια Υπουργός καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24/07/2016 και ώρα 14:00.Η Αναπληρώτρια Υπουργός Ουρανία ΑντωνοπούλουΣημείωση: Η Διαβούλευση παρατείνεται έως την Τετάρτη 27/7/2016 και ώρα 14:00  [...]

Περισσότερα »
27 Ιουλίου 2016, 14:0033 Άρθρα380 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκαλος, θέτει από σήμερα και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και ώρα 09:00Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΓιώργος Κατρούγκαλος [...]

Περισσότερα »
21 Απριλίου 2016, 08:59138 Άρθρα199 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις"

Με το παρόν σχέδιο νόμου που τίθεται από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιχειρεί να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, προωθούνται σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων καθώς και ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σε θέματα μεταφοράς μαθητών, παροχές ασθενείας σε ανέργους και υποαπασχολούμενους.Λόγω της εκπεφρασμένης βούλησης της Κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν πάραυτα τα ανωτέρω προβλήματα, η δημόσια διαβούλευση θα περατωθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στις 14:00Η Αναπληρώτρια ΥπουργόςΕργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου [...]

Περισσότερα »
3 Μαρτίου 2015, 14:0032 Άρθρα11 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αύξηση προσωρινής σύνταξης
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, είμαστε αποφασισμένοι να θωρακίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας από παραβατικές συμπεριφορές.Επειδή δεν μπορεί ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να μένει αιχμάλωτο όσων επιχειρήσεων και εργοδοτών με το πρόσχημα της κρίσης δεν αποδίδουν τις εισφορές των εργαζομένων.Επειδή δεν νοείται τα ασφαλιστικά ταμεία να δίνουν συντάξεις με «το ζύγι και το μάτι», να μην ελέγχουν τις εισφορές που έχουν καταβληθεί ή να μην αναζητούν τα «χαμένα» τους έσοδα.Και επειδή, σήμερα πλέον όλοι κατανοούμε ότι η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής –με όποια μορφή έχει, αδήλωτη εργασία, ανασφάλιστη εργασία, μη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), υποβολή ΑΠΔ χωρίς καταβολή εισφορών, διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων – α [...]

Περισσότερα »
7 Νοεμβρίου 2013, 16:0016 Άρθρα72 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη"

  Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέτει  από σήμερα 13/08/2015 και ώρα   13 : 00  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Με το νομοσχέδιο αυτό κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το  άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την  Τρίτη, 18/08/2015 και ώρα 13:00Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συμβολή σας.                                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ [...]

Περισσότερα »
18 Αυγούστου 2015, 13:004 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πλαίσιο Δράσης για αστέγους
Δημόσια Διαβούλευση για το το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012, προβαίνει στην υλοποίηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».Στόχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» είναι:1. Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Παροχή στήριξης προκειμένου να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους.2. Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση, εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα.Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν κατ’ εκτίμηση 800 άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης στέγης. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα:• Σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων• Σε οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων• Σε γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας• Σε άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δε [...]

Περισσότερα »
2 Σεπτεμβρίου 2014, 15:002 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την «εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις»

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις. Το σχέδιο νόμου αποτελείται από τρία κεφάλαια:Με το πρώτο κεφάλαιο αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς με ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην προώθηση και παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη δικαιότερη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέρη.Με το δεύτερο  κεφάλαιο τροποποιείται  ο ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, η προστασία των οποίων ενδυναμώνεται με τη διεύρυνση των ουσιαστικών δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση των προϋποθέσεων επιβολής των αξιώσεων τους, την ενίσχυση και προαγωγή του καταναλωτικού κινήματος, την αναβάθμιση του φιλικού διακανονισμού στις καταναλωτικές διαφορές και την αναδιοργάνωση του συστήματος επιβολής των διοικητικών  κυρώσεων.Το τρίτο κεφάλαιο τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» και διευρύνει το πεδίο προστασί [...]

Περισσότερα »
31 Ιουλίου 2011, 23:5923 Άρθρα165 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009"

Αγαπητοί φίλοι,Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους» στην ελληνική έννομη τάξη.Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε περιλαμβάνει διαδικασία συγκέντρωσης επιχειρήσεων, διασυνοριακών συγχωνεύσεων, συγχωνεύσεων δι’ απορροφήσεως και ένωσης επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και των ομίλων επιχειρήσεων σε διακρατικό επίπεδο. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, οφείλουν οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους και να ζητούν τη γνώμη τους.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού διαβουλεύθηκε με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, αποφάσισε την έκδοση της Οδηγίας 2009/ [...]

Περισσότερα »
29 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5924 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κυρώσεις και μέτρα για την παράνομη μετανάστευση
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και λοιπές διατάξεις»

Αγαπητοί φίλοι,Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου σχετικά με την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και λοιπές διατάξεις».Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι καταρχήν η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 «σχετικά με την επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.Η Οδηγία, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της Ε.Ε. να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ότι ένας από τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την παράνομη μετανάστευση προς τ [...]

Περισσότερα »
4 Νοεμβρίου 2011, 23:5917 Άρθρα43 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Με το νομοσχέδιο αυτό:1. Θεσπίζεται το σύστημα «Αριάδνη»Με το σύστημα «Αριάδνη» θα επιτευχθεί η οριστική καταπολέμηση της παραβατικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά στην καταχρηστική λήψη συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων κοινωνικών μεταβιβάσεων από άτομα που δεν τις δικαιούνται (και συνεπώς θα καταστεί άνευ αντικειμένου οιαδήποτε ανάγκη μελλοντικής απογραφικής διαδικασίας συνταξιούχων). Συνήθη συμπτώματα παραβατικότητας αυτής της μορφής, αποτελούν η παράνομη είσπραξη συντάξεων από συγγενείς ή οικείους του θανόντος, συντάξεις χηρείας που συνέχισαν να εισπράττονται από πρώην δικαιούχους που συνήψαν εν τω μεταξύ νέο γάμο ή κατήρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται σε διαζευγμένους μολονότι δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων, κ.λπ. Πρόκειται για διάσπαρτες νησίδες παραβατικότητας που, διαχρονικά, αποτελούσαν «πληγή» στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κατασπαταλώντας πολύτιμους πόρους (περίπου [...]

Περισσότερα »
21 Φεβρουαρίου 2013, 15:0078 Άρθρα79 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Περιβαλλοντικοί Ισχυρισμοί σε Πλαστικά Αντικείμενα & Συσκευασίες
Δημόσια Διαβούλευση της Κ.Υ.Α για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Αγαπητοί Φίλοι,Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θέτει, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.Βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.Με την υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α αναμένεται να καθορίζονται: Γενικές διατάξεις σχετικά με περιβαλλοντική επισήμανση πλαστικών όπως:Απαγόρευση χρήσης ισχυρισμών που υποδηλώνουν γενικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα ως αόριστοι και παραπλανητικοί.Υποχρέωση αναγραφής σύστασης προς τους καταναλωτές «μην εγκαταλείπετε πλαστικά στη φύση» ή άλλης παρεμφερούς, σε περίπτωση χρήσης σε πλαστικό αντικείμενο ή συσκευασία ισχυρισμών που υποδηλώνουν διάσπαση, βιοαποικοδόμηση ή/και κομποστοποίηση.Καθορισμός προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικού».Υποχρέωση αναγραφής επί των προϊόντων των στοιχείων τ [...]

Περισσότερα »
24 Ιουνίου 2011, 23:598 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου που σήμερα αναρτάται στο διαδίκτυο για τη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που καταγράφονται σε 2 ξεχωριστές ενότητες, σε Πρώτο και Δεύτερο μέρος.Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στο δεύτερο μέρος ασφαλιστικές ρυθμίσεις συμπληρωματικές του ασφαλιστικού Νόμου 3863/2010.Ποιες αλλαγές προτείνονται για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας1. Ενίσχυση Ελεγκτικού Έργου (άρθρο 2)Το ΣΕΠΕ ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Ελέγχει την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και παράλληλα με το ΙΚΑ την ανασφάλιστη εργασία.2. Ενίσχυση του συμφιλιωτικού ρόλου (άρθρο 3)Με διακριτό ρόλο από τον ΟΜΕΔ, το ΣΕΠΕ αναλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό την επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών, με στόχο να επιλύονται εξωδικαστικά όσο το δυνατόν περισσότερες εργατικές διαφορές.3. Ενίσχυση στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 5, 6)Το ΣΕΠΕ στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό που έχει τα αναγκαία για το έργο του προσόντα. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνεχής εκπ [...]

Περισσότερα »
7 Απριλίου 2011, 23:5989 Άρθρα787 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Τίθεται από σήμερα 16 Μαρτίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «για τη Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη και στη χώρα μας εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες συλλογικού και κοινωνικού  σκοπού, για την προαγωγή της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης και ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, την προαγωγή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών και την ενίσχυση συμμετοχικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 28 Μαρτίου 2011 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.Λούκα Τ. ΚατσέληΥπουργός Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης [...]

Περισσότερα »
28 Μαρτίου 2011, 23:5918 Άρθρα117 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών"

Η βελτίωση του συστήματος επίλυσης συλλογικών διαφορών αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και την επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής συναίνεσης. Το σχέδιο νόμου «Διαδικασία Επίλυσης Συλλογικών Διαφορών», που τίθεται σήμερα σε δημόσια ανοιχτή διαβούλευση, επιδιώκει, με βάση την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα 18 έτη λειτουργίας του θεσμού, να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο επίλυσης συλλογικών διαφορών. Βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξισορρόπηση του δικαιώματος εργοδοτών και εργαζομένων να προσφεύγουν στη Μεσολάβηση και Διαιτησία, η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), και η προώθηση των αρχών της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας στη διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υλοποίηση της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας αποτελεί δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο [...]

Περισσότερα »
5 Δεκεμβρίου 2010, 23:595 Άρθρα75 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
8 Άρθρα711 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: ««Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΙωάννης Βρούτσης [...]

Περισσότερα »
29 Οκτωβρίου 2020, 18:0051 Άρθρα274 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, θέτει από σήμερα 27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10.1.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΙωάννης Βρούτσης [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2020, 18:0029 Άρθρα253 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, θέτει από σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.Επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο συντονισμός της κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας.Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.Η Αναπληρώτρια ΥπουργόςΘεανώ Φωτίου [...]

Περισσότερα »
6 Οκτωβρίου 2016, 14:0022 Άρθρα31 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Μέτρα ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης θέτει από σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 9/6 και ώρα 12:00.Ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Δημήτρης Στρατούλης  [...]

Περισσότερα »
9 Ιουνίου 2015, 12:0037 Άρθρα490 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Οδηγία Εφαρμογής Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών-Γυναικών
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7Ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης, όσον αφορά τις πτυχές εκείνες που δεν εμπίπτουν στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ και 79/7/ΕΟΚ (οι οποίες ενσωματώθηκαν με το Ν. 3896/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/8-12-2010 και το Π. Δ/γμα 1362/1981, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 339, αντίστοιχα) όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.180/1/15-07-2010). Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών εξακολουθεί να διέπεται από την οδηγία 2004/113 ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 37 [...]

Περισσότερα »
22 Οκτωβρίου 2012, 09:009 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ίσες ευκαιρίες & ίσης μεταχείριση ανδρών & γυναικών
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το Σάββατο 16.10.2010 το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις». [...]

Περισσότερα »
16 Οκτωβρίου 2010, 23:5931 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
7 Άρθρα30 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
0 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!