• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γρετσίστας' | 29 Μαρτίου 2011, 12:53

    Το ΣΕΠΕ πρέπει να γίνει καθαρά ελεγκτικός μηχανισμός και μάλιστα "ειδικός προανακριτικός". Δε μπορεί οι εισαγγελείς να γίνουν εργατολόγοι και να ελέγχουν ποιά ΣΣΕ είναι εφαρμοστέα και αν εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα πρέπει να διαχωριστεί το ζήτημα της τήρησης, ενημέρωσης κλπ αρχείου εργασιακών σχέσεων [προγράμματα εργασίας και ετήσιες καταστάσεις] με ενοποίηση του αρχείου ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και τη δημιουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Εργοδοτών και Εργαζομένων, στα πρότυπα των ΚΕΠ, ώστε σε ένα μέρος, μία φορά ο εργοδότης να υποβάλει συμβάσεις εργασίας, μία κατάσταση και βεβαίως τα προγράμματα εργασίας. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να ελέγχει ώστε η βάση δεδομένων του να είναι πλήρης από τυπική άποψη. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα ελέγχει αν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.