• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Ζούπας' | 3 Απριλίου 2011, 13:45

    Άρθρο2 παρ. 2ε Υπάρχει ήδη πλήρης τεκμηρίωση για τις προτεινόμενες αλλαγές (οι αλλαγές επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ε. Να ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, να προτείνει μέτρα για την πρόληψή τους, να συντάσσει σχετικές εκθέσεις ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ή ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ με επισήμανση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που εμπλέκονται σε αυτά και σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά όταν προκύπτουν ευθύνες. Άρθρο2 παρ. 2ι Το κάπνισμα αποτελεί πράγματι έναν (από τους πολλούς) επιβλαβή παράγοντα για την υγεία των εργαζομένων αλλά η συγκεκριμένη διάταξη προσπαθεί ολοφάνερα να εξυπηρετήσει την τρέχουσα συγκυρία. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αφαιρεθεί ή τουλάχιστον να τροποποιηθεί επικεντρώνοντας μόνο στην υγεία των εργαζομένων και όχι να υπονοεί δράσεις (εκτός στοχοθεσίας του ΣΕΠΕ) ως προς την προστασία της υγείας των τρίτων από το κάπνισμα.