• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Παπαμιχαήλ' | 3 Απριλίου 2011, 18:43

    Θεωρώ ότι όταν διατυπώνεται το έργο και οι αρμοδιότητες ενός φορεα λαμβάνεται υπόψη η αποστολή του,το όραμά του και με ποιόν συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο θα πετύχει.Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπάρχουν καθορισμένοι στόχοι και σκοποί στο ελεγκτικό έργο του επιθεωρητή,δεν έχουν εντοπιστεί τα κρίσιμα για την υπηρεσία θέματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση τόσο των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών παραγόντων.Δεν μπορεί λοιπόν ένας επιθεωρητής εργασίας να εμπλέκεται με διάφορα άσχετα πεδία (βλέπε κάπνισμα, έλεγχος ωραρίων γιατρών,διακοπής συμβάσεων τεχνικών και γιατρών κλπ)και ο κύριος ρόλος του που είναι η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας να περνάει σε δεύτερο στάδιο.Με αυτόν τον τρόπο δεν μιλάμε για αναβάθμιση αλλά για υποβάθμιση του ΣΕΠΕ!!!!!!