• Σχόλιο του χρήστη 'Παύλος Βάγγης' | 3 Απριλίου 2011, 22:50

    Σχετικά με τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων (παράγρ. 2 ε): Αν παραμείνει ως έχει η παραπάνω διάταξη, το μόνο που θα επιτευχθεί είναι όλοι οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη διερεύνηση των αιτίων εργατικών ατυχημάτων (και επαγγελματικών ασθενειών), να συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας και να παρευρίσκονται διαρκώς στα Δικαστήρια (προσθέτοντας και το χρόνο των πολλών ως γνωστόν αναβολών) για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Επομένως τελικά εις βάρος ποίου έργου θα λειτουργήσει η κατάσταση αυτή; Προφανώς του ελεγκτικού! Δηλαδή σε βάρος του έργου, που υποτίθεται ότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου θέλει να ενισχύσει. Υπάρχει λοιπόν ουσιώδης αντίφαση και δεν έχει νόημα λοιπόν να διερευνώνται όλα τα εργατικά ατυχήματα και να συντάσσονται εκθέσεις, ακόμη δηλαδή και για τα μικροατυχήματα. Συμπερασματικά, πρέπει να διερευνώνται και να συντάσσονται εκθέσεις αυτοψίας μόνο για τα σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ή και αυτά που υπάρχει παραγγελία Ανακριτικών Αρχών. Τα άλλα όμως, τα μη σοβαρά εργατικά ατυχήματα, θα μπορούσαν να ερευνώνται αποκλειστικά και μόνο ως εσωτερική υπηρεσιακή διαδικασία, με κάθε πρόσφορο τρόπο (όχι κατ΄ ανάγκη αυτοψία, μπορεί και με απλές μόνο περιγραφές), για να καταγραφούν ορισμένα γενικά στοιχεία γι αυτά, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται στατιστικά ή σε επερχόμενους ελέγχους για σχετικές υποδείξεις προς τις επιχειρήσεις, ενώ δεν συντάσσονται, ούτε ζητούνται εκθέσεις αυτοψίας γι΄ αυτά.