• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 7 Απριλίου 2011, 22:44

    Στο άρθρο 2 παρ. δ να προστεθεί η φράση:Στον εργοδότη ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΊΖΕΙ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΤΟΥ εΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .... Στο ίδιο άρθρο παράγρ. ε να γίνει διόρθωση και να γραφεί η φάση: μόνο των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων ... Στο ίδιο άρθροπαράγρ. ιδ να γίνει διόρθωση και να γραφεί:μόνο των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων