• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΠΚΑ-Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών' | 28 Ιουλίου 2011, 13:05

    · Στο άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφιο στ, ισχύουν όσα αναφέρουμε για τη νέα παράγραφο 12α. · Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 6, στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, πρέπει να ληφθεί, ως βασικό κριτήριο, η δημοκρατική αντιπροσώπευση. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.