• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ' | 1 Νοεμβρίου 2011, 09:49

    Η εκδιδόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 12, άδεια παραμονής να δίνει το δικαίωμα της μετακίνησης και εργασίας του μετανάστη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο, οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες γίνονται ισότιμοι κοινωνοί του μεταναστευτικού προβλήματος και αποφεύγεται η συσσώρευση μεταναστών στις χώρες - πύλες της Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα. Να δημιουργηθούν μηχανισμοί ελέγχου των μεταναστών για όσο διάστημα διαμένουν στη χώρα, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι: α) θα μπορούν να βρεθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές (π.χ με δήλωση παρουσίας ανά δίμηνο) β) διαβιώνουν υπό συνθήκες υγιεινής που δεν επιβαρύνουν την τοπική κοινότητα γ) δεν θα δημιουργηθούν περιοχές αποκλειστικής σχεδόν διαμονής μεταναστών, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους, αλλά θα διαχέονται μεταξύ του τοπικού πληθυσμού.