• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' | 4 Νοεμβρίου 2011, 10:45

    Τόσο η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και η νομοθεσία του ελληνικού κράτους έχουν μηχανισμούς ελέγχων για την κινητικότητα των μεταναστών. Η βάση της σωστής λειτουργίας αυτών, είναι η τοποθέτηση εξειδικευμένων και ενημερωμένων υπαλλήλων, που να μπορούν να κατανοούν τα έγγραφα που δείχνουν οι μετανάστες, και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών τους.Ετσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε αμεση πληροφόρηση για τους εισέρχοντες στις χώρες μας.