• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ' | 19 Φεβρουαρίου 2013, 10:22

    ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ) ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕ): Έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι ΤΑ και ΙΕ (όπως και οι επιβλέποντες σε οικοδομικά έργα) ασκούν πλημμελώς ή προσχηματικά τα καθήκοντά τους. Το κύριο όμως πρόβλημα δεν είναι η μη τήρηση του ωραρίου αλλά η προχειρότητα και ενίοτε η συγκάλυψη των κινδύνων. Όταν, αντί να υποδεικνύουν κινδύνους, ο ΤΑ και ο ΙΕ δίνουν συγχωροχάρτια του τύπου "δεν βρέθηκαν προβλήματα" ή "όλα βρέθηκαν εντάξει", το ωράριο μας πείραξε; Όταν ο ΙΕ δεν έχει χορηγήσει βεβαιώσεις καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο ούτε ένα έτος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του μας ενδιαφέρει απλώς τι ώρα πήγε και τι ώρα έφυγε; Συνεπώς, δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε ΤΑ, ΙΕ και ΕΞΥΠΠ πρέπει να προβλέπεται για κάθε παράβαση που προβλέπεται και για τον εργοδότη, αν οι σύμβουλοι αυτοί δεν υπέδειξαν στον εργοδότη τους κινδύνους και τα αντίστοιχα μέτρα. Ιδίως, να προβλεφθεί ρητά η επιβολή προστίμου στον ΙΕ όταν δεν αναγγέλει επαγγελματική ασθένεια. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΑ ΚΑΙ ΙΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ: Η δυνατότητα ΤΑ, ΙΕ και ΕΞΥΠΠ να προσφεύγουν (μέσω αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής) κατά των διοικητικών κυρώσεων να είναι ακριβώς όμοια με εκείνη των εργοδοτών. Η διαφορετική διαδικασία μόνο σύγχυση και αντιφάσεις μπορεί να δημιουργήσει. Αρκεί να φανταστεί κανείς να υποβάλλουν ιεραρχική προσφυγή ένας εργοδότης και ένας ΤΑ για το ίδιο θέμα σε διαφορετικούς φορείς (στο Διευθυντή ΚΕΠΕΚ ο πρώτος και στον Υπουργό ο δεύτερος) και να κριθεί διαφορετικά!