• Σχόλιο του χρήστη 'Dim. Pantelakis' | 19 Φεβρουαρίου 2013, 20:09

    η ακριβής τήρηση του ωραρίου είναι το τελευταίο και τελείως ασήμαντο πρόβλημα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 1) η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας από ιατρούς τελείως άσχετους προς το αντικείμενο (εκκρεμεί ακόμη η εφαρμογή του 3144/2003 και της ΚΥΑ του 2009), 2) η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων (άγνοια των χώρων και συνθηκών εργασίας, ο ιατρός εργασίας να είναι άγνωστος στους εργαζόμενους κλπ) μπορεί να γίνεται και αν ο ιατρός τηρεί το ωράριο (π.χ. 6 ώρες μηνιαίως) πίνοντας καφέ, 3) η μη παροχή ή η προσχηματική παροχή από τον εργοδότη υλικοτεχνικής υποδομής και βοηθητικού προσωπικού προκειμένου ο ιατρός να ασκεί τα καθήκοντά του όπως προβλέπει η νομοθεσία, 4) το απαράδεκτα περιορισμένο και αναλλοίωτο από το 1988 ωράριο για την άσκηση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία καθηκόντων του ιατρού, 5) η ελάχιστη έως μηδαμινή δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών ελέγχων των εργαζομένων (συνήθως ο εργοδότης για λόγους οικονομίας αρνείται κάθε έλεγχο που δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία και αν ο γιατρός προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του ο εργοδότης αλλάζει γιατρό) καθώς και σωρεία άλλων, είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που χρόνια τώρα περιμένουν επίλυση, και όχι άν κάποια μέρα ο γιατρός παρέμεινε στην επιχείρηση 2 ώρες και 42 λεπτά αντί 3 ωρών και 4 λεπτών. Επιπλέον, ο χρόνος που χρειάζεται ο ιατρός εργασίας για τις μετακινήσεις του, για τη βιβλιογραφική ενημέρωση και τεκμηρίωση προς επίλυση προβλημάτων, για στατιστικές αναλύσεις και άλλη κατ΄οίκον εργασία καθώς και μύρια άλλα θέματα πώς αξιολογούνται και ποιός τα ελέγχει? Το ΣΕΠΕ πληρώνει τους γιατρούς ή ο εργοδότης? Το ΣΕΠΕ ελέγχει τους ανεξάρτητους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς ή τον εργοδότη? Έλεος! Διυλίζομεν τον κώνωπα και καταπίνομεν την κάμηλον.