• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ' | 20 Φεβρουαρίου 2013, 16:00

    Θεωρώ επιβεβλημένο για τη βιωσιμότητα των ταμείων την αύξηση από 20 σε 30 % των εισοφορών επί του εργόσημου. Όμως δεν είναι δυνατόν να «δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.», όπως πλέον τροποποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3863/2010 σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μία άδικη, άστοχη και στεβλή τροποποίηση. Διότι η προηγούμενη αναφορά του νόμου προέβλεπε για να υπολογίζονται τα ημερομίσθια να διαιρείται το ποσό των εισφορών «με το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε». Αυτό έδινε τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προσαρμόζεται αυτόματα ο αριθμός των ενσήμων που δικαιούται με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Πώς είναι δυνατόν όταν έχουν καταρρακωθεί όλοι οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, κάποιος εργαζόμενος σε κατ' οίκον απασχόληση να ζητήσει τα 990 ευρώ το μήνα που θα απαιτούνται με βάση την καινούρια νομοθεσία για να έχει πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη; Ελπίζω να διορθωθεί το λάθος και ο νόμος στο σημείο αυτό να διατυπωθεί ως εξής: «δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Διαφορετικά καταδικάζετε την ομάδα εργαζομένων σε κατ' οίκον απασχόληση σε εργασία χωρίς ανάλογη των άλλων εργαζομένων συνταξιοδοτική κάλυψη. Ένας τέτοιος νόμος δε θα μπορούσε να σταθεί στα δικαστήρια.