• Σχόλιο του χρήστη 'Ergosimo' | 20 Φεβρουαρίου 2013, 20:38

    Το Η.Α.Ε. το 2011 ήταν 33,57 Ευρώ ενώ το Η.Α.Ε. το 2012 ήταν 26,18 Ευρώ. Σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία οι κρατήσεις υπολογίζονται με βάση το Η.Α.Ε στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Μήπως θα έπρεπε να διορθωθεί η σχετική παράγραφος, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα υποβάλλετε ένας εργαζόμενος με εργόσημο χρειάζεται για πλήρη μηνιαία ασφάλιση μικτό μισθό 990 Ευρώ ανά μήνα και θα λαμβάνει καθαρά 693 Ευρώ, δηλαδή κρατήσεις ΙΚΑ 297 Ευρώ ανά μήνα. Αυξάνετε το ποσοστό των εισφορών από 20% σε 30%, μειώνετε τις ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 30 σε 25, ακυρώνετε το διπλασιασμό των ημερών ασφάλισης), αλλά γιατί κρατάτε στους υπολογισμούς το Η.Α.Ε του 2011 33,57Ευρώ ενώ το Η.Α.Ε. και αντιστοίχως τα υπόλοιπα ημερομίσθια έχουν πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα (26,18 Ευρώ); Επίσης δεν αναφέρετε τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ήδη εξαργυρώσει εργόσημα μέσα στο 2013 σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία (κρατήσεις 20%) και έκαναν τους υπολογισμούς με βάση το Η.Α.Ε. στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία.