• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Σαραφόπουλος' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 01:36

    Παράγραφοι 1 και 9. Για λόγους ισόρροπης πρακτικής θα πρέπει να προβλέπεται έκδοση Π.Δ. και στις δυο περιπτώσεις. Πάντως, απαιτούνται μεθοδικές και πλήρεις ρυθμίσεις σε σύντομο χρόνο (λόγω ανελαστικών οχυρώσεων διαφόρων ενδιαφερομένων και παρελκυστικών ερωτημάτων). Παράγραφος 3. Οι όροι υλοποίησης μιας (ισχυρής νομικώς) σύμβασης, ανάμεσα σε δυο π.χ. εταιρείες (μια Βιομηχανία και μια Εξυππ), βαρύνουν τους συμβαλλόμενους (εκάστη δι’ αυτά που έχει αποδεχθεί). Παράγραφος 4. Θετική η ομογενοποίηση των κυρώσεων για τις ρυθμίσεις πριν και μετά το 1985. Παράγραφος 8. Να συμπληρωθεί, καταληκτικά, ότι σε κάθε ενδιάμεση περίπτωση εφαρμόζονται οι αρχές της αναλογικότητας.