• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:00

    ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ) ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕ): Ειδικά για τους Τ.Α. είναι γεγονός ότι: 1. Σε αρκετές επιχειρήσεις όταν πηγαίνουν στο τυπικό ωράριο παρουσίας, πολλές ανασφαλείς καταστάσεις και πρακτικές φροντίζουν να κουκουλώνονται, ώστε να μην γίνονται υποδείξεις. Έτσι είναι σχεδόν απαραίτητο να γίνονται αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές κινδύνου και να δσοθούν οι κατάλληλες υποδείξεις. Αυτό και μόνο, αναιρεί το τυπικό ωράριο. 2. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάπιοι "ευσυνείδητοι" Τ.Α. και Ι.Ε. που παρέχουν υπηρεσίες ταυτόχρονα σε περιοχές διαφορετικών ΚΕΠΕΚ. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί μόνον αν ενεργοποιηθεί ενοιαίο ηλεκτρονικό μητρώο για τους Τ.Α. που θα συνδυάζεται με την ήδη υπάρχουσα σε ανάπτυξη ηλεκτρονική εφαρμογή του ΣΕΠΕ. Απλά, αυτόματα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς δημόσιο κόστος 3. Εφόσον ισχύει (θέλω να ελπίζω) η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, αν δεν ασκούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους ο Τ.Α. και ο Ι.Ε., ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα της απόλυσης. Άλλωστε τόσο ο Τ.Α., όσο και ο Ι.Ε., είναι σύμβουλοι της επιχείρησης. Όπως άν είναι ανεπρκής ο Λογιστής, τον αντικαθιστά ο εργοδότης, έτσι κάνει και με τον Τ.Α. και Ι.Ε. 4. Θα πρέπει τέλος να εξεταστεί και ενδεχόμενο νομικό κώλυμα σχετικά με την επιβολή κυρώσεων από την Πολιτεία σε συμβούλους ιδιωτικών επιχειρήσεων.