• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 12:05

    Αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στο εργόσημο θα ήθελα να επισημάνω τα εξής ζητήματα: 1. Πως γίνεται όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να αμείβονται με νέο ημερομίσθιο που ισχύει από το 2012 και ειδικά μόνο για αυτούς που αμείβονται με εργόσημο να ισχύσει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στις 31/12/2011? 2. Αν και το εργόσημο περιγράφεται ως αμοιβή περιστασιακά απασχολούμενων, εντάσσονται σε αυτό και κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται πλήρως και αποκλειστικά σε ένα εργοδότη (π.χ. φύλαξη παιδιών/ηλικιωμένων). Στην περίπτωση αυτή για να ασφαλιστεί ο εργαζόμενος με 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα (πλήρης ασφάλιση)θα πρέπει να παίρνει μικτό μισθό €990 (αν δεν κάνω λάθος το συγκεκριμένο ποσό ουδεμία σχέση έχει με το ισχύοντα βασικό μισθό). Άρα ο εργαζόμενος με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε ένα εργοδότη και μικτές αποδοχές στα πλαίσια του ισχύοντος μικτού βασικού μισθού π.χ. €680 θα φαίνεται ότι εργάστηκε και θα ασφαλιστεί για το μισό μήνα περίπου (17 ημέρες αντί για 25). Αυτό τι σημαίνει άραγε, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να δουλέψει διπλά για να εξασφαλίσει την πλήρη του ασφάλιση μέσα στο μήνα ή ότι ο εργοδότης θα πρέπει να αυξήσει το μικτό μισθό που του δίνει ώστε να τον ασφαλίσει για αυτό ακριβώς που του παρέχει (πλήρη απασχόληση)? 3. Πως είναι δυνατόν να ισχύσει η διάταξη αναδρομικά από την 1.1.2013 αφού έχουν ήδη πληρωθεί εργαζόμενοι με εργόσημο για τον Ιανουάριο και τον Φεβρούριο και φυσικά οι κρατήσεις έχουν γίνει με το παλιό καθεστώς (20%)? Μήπως θα ζητηθεί από όσους εξαργύσωσαν εργόσημα να πληρώσουν τη διαφορά από το 20% στο 30%?