• Σχόλιο του χρήστη 'Ψυχάρης Π' | 7 Ιουνίου 2015, 09:41

    Το ποσοστό 25% στις νέες παθήσεις ή στην επιδείνωση της προϋπάρχουσας πάθησης(προ της ασφάλισης), πρέπει να ισχύσει, όπως σήμερα.