• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Καδόγλου' | 29 Νοεμβρίου 2017, 14:08

    Άρθρο 09, 1: Προτείνεται να ζητείται πιστοποιητικό ψυχιάτρου, όπως γίνεται με την υιοθεσία. Επιπλέον, προτείνεται να δίδεται πιστοποιητικό από ψυχολόγο περί υγιούς προσωπικότητας που μπορεί να ασκήσει το γονεϊκό ρόλο. Αυτές οι βεβαιώσεις είναι απαραίτητες, διότι οι δύο παραπάνω ειδικότητες διαθέτουν επιπλέον επίσημα εργαλεία αξιολόγησης της προσωπικότητας του υποψήφιου ανάδοχου, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμησή της γονεϊκής του ικανότητας. Πλέον, η εκτίμηση της γονεϊκής ικανότητας χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα που απαιτεί διεπιστημονικότητα, καθώς ξεπερνά τα όρια μιας μόνο ειδικότητας, πχ του κοινωνικού λειτουργού ή του ψυχιάτρου, καθώς οι παράμετροι που χρειάζεται να συνυπολογιστούν ανήκουν σε διαφορετικές επιστήμες.