• Σχόλιο του χρήστη 'Ολυμπία Τσάτσα' | 30 Νοεμβρίου 2017, 11:50

    ΆΡΘΡΟ 9 & δ : Προτείνεται να δημιουργηθεί ένα έντυπο Υγείας Υποψηφίου Αναδόχου Γονέα όπου θα καταγράφεται λεπτομερώς και θα πιστοποιείται η κατάσταση σωματικής και ψυχικής Υγείας των Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και των μελών που συνοικούν μαζί τους.Το ανωτέρω έντυπο είναι σημαντικό να έχει προσδιορισμένη χρονική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του.