• Σχόλιο του χρήστη 'Τατιάνα Γκόρνυ' | 3 Δεκεμβρίου 2017, 19:09

    Άρθρο 25 Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν τη τεχνογνωσία και διεπιστημονική ομάδα να μπορούν να διενεργούν εκπαίδευση, έρευνα και εποπτεία των αναδοχών οικογενειών.