• Σχόλιο του χρήστη 'Ρούφου Χρυσούλα' | 4 Δεκεμβρίου 2017, 22:59

    Παράγραφος 1. Ενώ στις προϋποθέσεις (άρθρο 8, 2β) αναφέρεται οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς να έχουν καλή ψυχική και διανοητική υγεία δεν προβλέπεται αντίστοιχο Πιστοποιητικό δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ως απαιτούμενο δικαιολογητικό.