• Σχόλιο του χρήστη 'Ρούφου Χρυσούλα' | 4 Δεκεμβρίου 2017, 22:44

    Παράγραφος 2. Προτείνεται ο αρμόδιος φορέας να εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας που θα προκύπτει από την Κοινωνική Έρευνα του Κοινωνικού Λειτουργού και την Αξιολόγηση του Ψυχολόγου. Δηλ. να είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας. Προτείνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την περιγραφή της προσωπικότητας και την εκτίμηση της γονεϊκής ικανότητας.