• Σχόλιο του χρήστη 'Ρούφου Χρυσούλα' | 4 Δεκεμβρίου 2017, 23:40

    Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δε προβλέπεται; Περιπτώσεις που αναδοχή έγινε με ορισμένα από αυτά τα δικαιολογητικά, θα ζητηθούν συμπληρωματικά αυτά που υπολείπονται μετά την ισχύ του νόμου;