• Σχόλιο του χρήστη 'Τέγος Φώτης' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 11:42

    "ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα Κοινωνικό Λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τον σκοπό αυτόν" Δεν αναφέρεται πουθενά για εκπαιδεύσεις επαγγελματιών σε ζητήματα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας. Άρα δεν υπάρχει τέτοιος επαγγελματίας παρά από εκπαίδευση του ΣΚΛΕ. Όπως και να έχει δεν είναι σκόπιμο να εμπλέκεται ελεύθερος επαγγελματίας αλλά θα μπορούσε να εμπλέκεται επαγγελματίας από γειτονική περιφερειακή ενότητα ή περιφέρεια ή άλλο φορέα σχετιζόμενο με την αναδοχή με κάλυψει των εξόδων από των φορέα εποπτείας.