• Σχόλιο του χρήστη 'Βογιατζάκη Χρυσούλα' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 11:19

    ΆΡΘΡΟ 13 παρ.1β Αναδοχές ανηλίκων εποπτεύονται και από τις Περιφέρειες κατά τις οποίες ανήλικοι(που προτείνονται από Δήμους, Νοσοκομεία κ.α) τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες από το Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρείται στις Δ/νεις Κοινωνικής Μέριμνας,είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύναψη σύμβασης.Οι περιπτώσεις αυτές των ανηλίκων που δεν υπάγονται στο εν λόγω άρθρο θα παρέπει να προστεθουν σε αυτό.