• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΤΑδραση' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:50

    παρ. 1δ: Είναι σημαντικό να οριστούν κάποια συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία θα λάβουν πρότερη ενημέρωση για το σκοπό της έκδοσης των εν λόγω πιστοποιητικών, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις που κωλύουν τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κατά συνέπεια τη διαδικασία αναδοχής. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και για χορήγηση πιστοποιητικών από ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις.