• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:30

    Στο 1 συχνά παρατηρείται παιδιά με αναπηρία να διαμένουν σε ίδρυμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προστεθεί η διάρκεια παραμονής του παιδιού σε ίδρυμα- Στο 2α να προστεθεί η ‘αναπηρία’ του.