• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 23:49

    Να διευκρινιστεί από πιο χρονικό σημείο ξεκινά η προθεσμία του 15ημέρου. Από τότε που κάποιος υποβάλλει αίτηση σε κάποιον από τους φορείς εποπτείας για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. Ποιά είναι η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης; Να γραφεί με σαφήνεια που ανήκει. Οι φορείς εποπτείας (Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτικά Βρεφοκομεία) δεν προκύπτει εάν μπορούν να διεξαγάγουν κοινωνική έρευνα σε οποιονδήποτε κάνει αίτηση για να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο αναδόχων. Π.χ. σήμερα το Δημοτικό Βρεφοκομείο "Αγιος Στυλιανός" Θεσσαλονίκης, παρά την ύπαρξη της σχετικής διάταξης στο υφιστάμενο Π.Δ. 86/2009 (η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται και στο παρόν σχέδιο νόμου) ισχυρίζεται οτι κοινωνική έρευνα διεξάγει μόνο εάν οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς κάνουν αίτηση για αναδοχή συγκεκριμένου παιδιού . Δεν έχουν αντιληφθεί οι φορείς ότι το Ειδικό Μητρώο τηρείται ανεξάρτητα με την ύπαρξη αναδεχόμενου ανηλίκου. Πρέπει οι διατάξεις να έχουν μεγαλύτερη σαφήνεια αλλιώς όχι μόνο δεν βελτιώνουν το πρόβλημα του προηγούμενου νομικού καθεστώτος αλλά δημιουργούν περισσότερες απορίες και αβεβαιότητες.