• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΤΟΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ' | 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:29

    Η απογραφή των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα σαφώς και αποτελεί το πρώτο βήμα για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας. Όμως η απογραφή των γενικών χαρακτηριστικών τους άρθρο 5 α.β, δεν είναι αρκετή. Για να αποφευχθεί η κωλυσιεργία και η χρόνια παραμονή των παιδιών στα ιδρύματα η απογραφή τους θα πρέπει να είναι ποιοτική, εξατομικευμένη, με συγκεκριμένη και αιτιολογημένη πρόταση για το κάθε ένα από αυτά. Η καλή συνεργασία επομένως και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης από τους επαγγελματίες (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) των ίδιων των ιδρυμάτων είναι επιβεβλημένη καθώς εκείνοι γνωρίζουν τα ιστορικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που φιλοξενούν και επομένως μπορούν υπεύθυνα να προτείνουν την καλύτερη λύση(αναδοχή ή υιοθεσία) για το καθένα από αυτά.