• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου' | 8 Δεκεμβρίου 2017, 17:17

    Να απαλειφθεί από την παρ. 1 ο όρος "συγγενής εξ αγχιστείας" διότι δεν ισχύει. Οι ανήλικοι και άγαμοι έχουν μόνο συγγενείς εξ αίματος. Μόνο ο γάμος ενός προσώπου δημιουργεί συγγένεια εξ αγχιστείς.