• Σχόλιο του χρήστη 'Μαιρη Θεοδωροπούλου' | 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:55

    Η απουσία προδιαγραφών λειτουργίας των δομών φιλοξενίας ανηλίκων είναι σημαντική έλλειψη, αρκετές από αυτές θα πρέπει να κλείσουν ή να αλλάξουν παροχή υπηρεσιών. Δεν χρειάζονται προσλήψεις σε δομές που ελάχιστα πληρούν τις αυτονόητες προδιαγραφές για φιλοξενία παιδιών. Ο όρος εξ αγχειστίας είναι άκυρος. Τα παιδιά έχουν μόνο εξ αίματος συγγενείς.