• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:05

    Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού στοχευμένων προγραμμάτων τοπικής/κοινωνικής ενεργοποίησης σε περιοχές διαβίωσης Ρομά με απασχόληση των ίδιων των Ρομά και με άρση των τυπικών εμποδίων (δηλ. να αφορά αποφοίτους Δημοτικού και όχι ΥΕ)έτσι ώστε να προωθηθεί μέσω της κοινωφελούς εργασίας τόσο η εργασιακή αλλά και η ευρύτερη κοινωνική ένταξή τους.