• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:48

    Οι ειδικές κοινωνικές ομάδες, λόγω της ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης στην αγορά εργασίας, χρειάζονται στήριξη μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών (πχ., διαμεσολαβητής εργασιακός σύμβουλος Ρομά) και ενέργειες ευαισθητοποίησης και στήριξης σε τοπικό επίπεδο (προσέγγιση υποψήφιων εργοδοτών). Επίσης, δράσεις και προγράμματα νέων θέσεων εργασίας θα ήταν χρήσιμο να περιλαμβάνουν και χωρικά κριτήρια για την διασφάλιση συμμετοχής και εργαζόμενων από τις ειδικές κοινωνικές ομάδες.