• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:06

    Από την οπτική των ειδικών κοινωνικών ομάδων και την ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιμότητάς τους στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τα σχετικά προγράμματα, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί ο θεσμός του κοινωνικού διαμεσολαβητή Ρομά σε επιλεγμένες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (πχ., στους Δήμους με τους υψηλότερους πληθυσμούς Ρομά) αλλά και η δυνατότητα λειτουργίας κινητής μονάδας ή κλιμακίων για την προσέγγιση περιοχών αποκομμένων από τον αστικό ιστό και των νέων Ρομά εκτός εκπαίδευσης, κατάρτοσης ή απασχόλησης.