• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:18

    Ανάγκη για διαδικασία πιστοποίησης της άτυπης και εμπειρικής μάθηςη μελών των ειδικών κοινωνικών ομάδων. Έμφαση προγραμμάτων σε χωρικό επίπεδο λόγω τοπικών χαρακτηριστικών παραγωγής και αγοράς εργασίας αλλά και ανάγκη ενεργοποίησης τοπικών δικτύων προσέγγισης και στήριξης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι NEETs περιλαμβάνουν αρκετές υπο-ομάδες, εκ των οποίων μια αφορά τις ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά και ως εκ τούτου απαιτείται διαφοροποιημένη στρατηγική προσέγγισης και στήριξης. Λόγω της χωρικής συγκέντρωσης των Ρομά, σημαντικό είναι το ζήτημα της χωρικής προσβασιμότητας των προγραμμάτων και των δομών τόσο δεύτερης εκπαιδευτικής ευκαιρίας (πχ., Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια) όσο και κατάρτισης.