• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κολιόπουλος' | 25 Απριλίου 2018, 14:08

    Θα πρέπει να ενισχυθεί και να αποκατασταθεί η συνεργασία των δομών του ΟΑΕΔ με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σε τοπικό επίπεδο τα Εργατικά Κέντρα, τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια και τους λοιπούς πολιτειακούς και παραγωγικούς φορείς), η συνεχής διαβούλευση για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων - προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και της επαγγελματικής ικανότητας του εργατικού δυναμικού, στη βάση των δυνατοτήτων και των προοπτικών των τοπικών αγορών εργασίας και του παραγωγικού δυναμικού.