• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ' | 26 Απριλίου 2018, 14:10

    Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν εδώ και 20 και πλέον χρόνια οι δομές των ΚΕΚ (νυν ΚΔΒΜ2). Στις δομές αυτές απασχολούνται σταθερά περίπου 3.000 άνθρωποι και άλλοι τόσοι, σε περιστασιακή βάση (εισηγητές, στελέχη ειδικοτήτων -π.χ. συμβουλευτικής, κλπ.). Η συλλήβδην απαξίωση και αποδόμηση του συγκεκριμένου κλάδου, θα οδηγήσει στην άμεση ανεργία τον κόσμο αυτό, ενώ το κράτος θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και πόρους -που δεν διαθέτει- για να στήσει κάτι στη θέση των δομών αυτών. Από την αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΚ / ΚΔΒΜ2 εξαρτάται ουσιαστικά η δυνατότητα αναβάθμισης των δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση πολλές φορές των υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορείς αυτούς θέτει σε άμεσο κίνδυνο: τη φυσική ύπαρξή τους, την εκ μέρους τους εκπλήρωση υποχρεώσεων προς καταρτιζόμενους και εργαζόμενους και, τελικά, την ίδια την ικανότητα του κράτους να υλοποιεί σχεδιασμούς και πολιτικές. Στόχος πρέπει να είναι η κυβέρνηση να αναβαθμίσει την επαγγελματική κατάρτιση αντιμετωπίζοντας τις παθογένειες και όχι να διαλύσει ή να κρατικοποιήσει το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.