• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Τσιρπάνης' | 1 Ιουνίου 2018, 23:18

    Δεν διευκρινίζεται , νομίζω, αν οι διατάξεις του άρθρου έχουν εφαρμογή και σε τεχνικά έργα, όταν αναθέτων είναι μια επιχείρηση.