• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος πολυτέκνων Δράμας' | 30 Δεκεμβρίου 2019, 15:17

    Το άρθρο 21 παραγρ 1,2,3,4,5,6 του Συντάγματος σαφώς αναγράφει ο νομοθέτης η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και ανανέωσης του Ελληνικού Έθνους καθώς και η μητρότητα η παιδική ,ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδική αρωγής φροντίδας από το κράτος.Συνεπώς πρέπει να χορηγείται χωρίς οικονομικά κριτήρια.