• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ' | 9 Ιανουαρίου 2020, 16:00

    Οι προτάσεις μας συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση των οικογενειών και προτείνουμε αναδιαμόρφωση της οικονομικής κλίμακας κάθε κατηγορίας και του ισοδυνάμου όπως προτείνεται .Η επιβάρυνση ανά εισοδηματική κατηγορία για τον προϋπολογισμό είναι μικρή , η οικονομική ανακούφιση , όμως για την οικογένεια είναι σημαντική , για όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί .Οι επιπλέων εισοδηματικές ομάδες που προτείνουμε να είναι ωφελημένες , είναι αυτές που είχαν κοπεί από τον προηγούμενο νόμο . Άρθρο 5 Όριο ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (45.000,00) ευρώ.