• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 19:18

    ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΩΣ ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων (1-2-2019), δεν αναζητούνται. ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ καθώς στο παρελθόν δεν είχε καθοριστεί σαφές πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση από τους πρώην Φορείς αλλά η υπαγωγή γινόταν στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου εισοδήματος προερχόμενου από τίτλο κτήσης για ασκούμενη δραστηριότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων (1-2-2019), δεν αναζητούνται