• Σχόλιο του χρήστη 'Σταθόπουλος Γιώργος' | 22 Οκτωβρίου 2020, 12:44

    Οι ηλικίες των παιδιών πρέπει να χωρίζονται από 4-8 και απο 8-12 χρονων.Οι λόγοι είναι Παιδαγωγικοί, Κτιριολογικοι και Λειτουργικοί. Σαφώς το πρόγραμμα και οι δράσεις θα είναι ανάλογες,όπως ακριβώς είναι και οι ανάγκες. Οι ηλικίες 4-8 χρόνων μπορούν να λειτουργήσουν στο φυσικό τους χώρο όπως είναι τα συστεγασμένα νηπιαγωγεία με τους Β/Ν παιδικούς σταθμούς, ενώ οι ηλικίες 8-12 στα κτίρια των δημοτικών σχολείων.