• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ' | 23 Οκτωβρίου 2020, 18:05

    αρθρο 2 παρ. α : Τα ηλικιακά όρια της αναδοχής πρέπει να διαφέρουν από της τεκνοθεσίας . Είναι άλλος ο στόχος της αναδοχής (επιστροφή στην βιολογική οικογένεια) και υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι κάτω ή πάνω από τα ηλικιακά όρια της τεκνοθεσίας που θα μπορούσαν να αναλάβουν την φροντίδα ενός παιδιού . άρθρο 2 παρ δ: Αν επιθυμούμε ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής , θα πρέπει να κατευθυνθούμε και στην χορήγηση επιδόματος αναδοχής όπως προβλέπεται από τον Ν. 4538/2018 και να εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ . Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε αποιδρυματοποίηση χωρίς κανένα κίνητρο . Ακόμη και τα δικαστικά έξοδα τα επιβαρύνονται οι ανάδοχοι γονείς !!!Ως γνωστόν τα παιδιά <> είναι παιδιά που έχουν αναγκη εξειδικευμένων υπηρεσιών (λογοθεραπείες εργοθεραπείες , ψυχολογική παρέμβαση ή ακόμη και ιατρικές επεμβάσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλπ) . Μέχρι σήμερα όλες αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτονται από τους αναδόχους . Ένα αξιοπρεπές επίδομα θα εξασφάλιζε την κάλυψη των αναγκών του παιδιού και θα ήταν κίνητρο για υποψηφίους που επιθυμούν αλλα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα .Ενεργοποίηση και της επαγγελματικής αναδοχής με ότι περιγράφεται στον Ν. 4538/2018 γιατί έχει μεγάλη σημασία και η αναδοχή των παιδιών με αναπηρία Εθνική στρατηγική για ευαισθητοποίηση , παροχή κινήτρων είναι τα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση του θεσμού Μαρία Φραγκιουδάκη . Κοιν. λειτουργός -Αν. Προισ/νη Τμήματος Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου