• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλανου Χαρα, Νομικός- Εγκληματολόγος' | 24 Οκτωβρίου 2020, 07:07

    Με σκοπό την προώθηση του θεσμού της αναδοχής και την επίσπευση της αποϊδρυματοποίησης για εκατοντάδες παιδιά που αναλώνονται και εγκλωβίζονται στην επιζήμια για την υγεία τους εμπειρία των ιδρυμάτων, φρονούμε ότι είναι σκόπιμη η διεύρυνση των ανώτατων ηλικιακών ορίων των υποψηφίων αναδόχων τα οποία δεν χρειάζεται να ταυτίζονται με αυτά της υιοθεσίας όπως προβλέπει ο ΑΚ καθώς ο θεσμός της αναδοχής διέπεται από τις αρχές της συμπληρωματικότητας και του παρεπόμενου (Γεωργιάδης Αλέξανδρος-Γεώργιος, Αναδοχή Ανηλίκου, Εκδόσεις Σάκκουλας ΑΕ, 2019). Ευρωπαϊκά μοντέλα έχουν αποδείξει ότι ανάδοχοι γονείς ηλικίας 65+ ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας και τα παιδιά επωφελούνται από θετικές εμπειρίες μαζί τους (δείτε παρακαλώ την Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού "Από το ίδρυμα στην κοινότητα. Εναλλακτική Φροντίδα Ευάλωτων Παιδιών και Υποστήριξη Οικογενειών" https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ek8esh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn_teliko.pdf)