• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΦΝΙΟΣ' | 24 Οκτωβρίου 2020, 18:03

    Η αφαίρεση στη παράγραφο ε΄ του " Σε απρόβλεπτες ή επείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των γονέων, η εγκληματική ενέργεια μεταξύ των γονέων, η απροειδοποίητη εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η ως άνω προηγούμενη εγγραφή των αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 δύναται να παραλειφθεί, εφόσον πρόκειται για συγγενική αναδοχή" που αναφέρεται στον Ν4538 θεωρώ ότι δεν καλύπτει με σαφήνια τις πολλές περιπτώσεις παιδιών που θα βρεθούν στην έκτακτη ανάγκη να προστατευθούν σε μια οικογένεια. Η αποσαφήνιση ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της συγγενικής αναδοχής θα βοηθήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις εισαγγελικές αρχές να απευθύνονται σε συγγενείς των παιδιών ,χωρίς να αναζητούν ανάδοχους μέσω των μητρώων ,που σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να κατευθύνει τα παιδιά σε ιδρυματική προστασία μέχρι να βρεθεί ανάδοχος.