• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 00:18

    Κατά τη γνώμη μας πρέπει να απαλειφθεί από τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας αναδόχου γονέα η ηλικία κατ΄αναλογία με την υιοθεσία, και οπωσδήποτε δεν πρέπει να αλλάξει η διάταξη για έλλειψη περιορισμού λόγω ηλικίας στη συγγενική αναδοχή όπως ισχύει σήμερα. Η έλλειψη του κριτηρίου ηλικίας στην αναδοχή είναι αναγκαίο διότι δημιουργεί συχνά σοβαρά προσκόμματα στην αποκατάσταση ενός παιδιού και γιατί ο θεσμός της αναδοχής διαφοροποιείται ως προς το σκοπό και τη στόχευσή από το θεσμό της υιοθεσίας και αυτό πρέπει να παγιωθεί και στην κοινή συνείδηση. Η αναδοχή αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο επιβοηθητικό σε αυτόν που ασκεί την επιμέλεια ενός ανηλίκου, μεταβατικό, μέχρι την οριστική οικογενειακή αποκατάσταση του παιδιού και συχνά αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την οικογενειακή φροντίδα και αποκατάσταση ενός μεγαλύτερου σε ηλικία παιδιού ή παιδιού με προβλήματα ψυχοκοινωνικής διαταραχής που απαιτούν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας με εμπειρία και έλλειψη οικογενειακών υποχρεώσεων. Π.χ.άνθρωποι 62 ετών μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού άνω των 12 ετών, ενώ και μια νέα/νέος επιστήμονας κοινωνικής εργασίας, ψυχολογίας και συναφών επιστημών μπορεί να γίνει ανάδοχη μητέρα ενός παιδιού και μάλιστα με αναπηρία μέχρι 5-7 ετών ενώ βρίσκεται στην ηλικία των 27 ετών, πράγμα που στον εθελοντισμό συναντάται πολύ συχνά με πολύ καλά αποτελέσματα. Αν δε, τεθεί περιορισμός ηλικίας στη συγγενική αναδοχή τότε γιαγιά και παππούς σε νέα σχετικά ηλικία μετά τα 60 τους χρόνια δεν θα μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα εγγονού ενώ αδελφός ή αδελφή μετά τα 25 δεν θα μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα μικρού αδελφού, εξαναγκάζοντας τις υπηρεσίες σε αναζήτηση ξένων προσώπων ως αναδόχων, λύση που δεν θΑ συμφέρει πιθανότατα στον ανήλικο. Τα ηλικιακά κριτήρια σε κάθε περίπτωση εξετάζονται κατά την κοινωνική έρευνα καταλληλότητας, το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων έχει αυξηθεί κατά πολύ και εν τέλει εάν ο νομοθέτης εξίσωνε την αναδοχή με την υιοθεσία θα είχε εισαγάγει στον Αστικό Κώδικα τα όρια ηλικίας που θέσπισε για την υιοθεσία και στις διατάξεις περί αναδοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 8 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: "2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε αναδόχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. οι ανάδοχοι γονείς έχουν ηλικία κατάλληλη και ικανή για την ευχερή ανατροφή και φροντίδα του ανηλίκου είτε πρόκειται για συγγενείς είτε για τρίτους (ή άλλως σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθεί η διάταξη ότι ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής).