• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 08:35

    Το εδάφιο 6 της παρ. 2 του άρθρου 8 προτείνουμε να συμπληρωθεί με μια περίπτωση αναγκαία και συνήθως συντρέχουσας στα ζητήματα κακής άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου και να προστεθεί μια επιπλέον περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης παρέμβασης για τον ανήλικο και μια επιπλέον κατηγορία προσώπων στα οποία υπάρχει δυνατότητα να ανατεθεί προσωρινά η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κινδύνου αυτού, χωρίς να είναι υποχρεωτική η από πριν εγγραφή αυτών στο Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων, καθώς εξυπηρετείται μια όλως έκτακτη και επείγουσα ανάγκη προστασίας του ανηλίκου. Στην πράξη παρατηρούμε συχνά να λείπουν πρόσωπα οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού για να αναλάβουν τη φροντίδα του όταν προκύπτει πρόβλημα ενώ υπάρχουν άλλα πρόσωπα, όπως δάσκαλοι, γείτονες που μπορούν προσωρινά να φροντίσουν τον ανήλικο. Προτείνουμε το εδ. 6 να τροποποιηθεί ως εξής: "παρ. 6: Σε απρόβλεπτες και επείγουσες περιπτώσεις όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των γονέων, η εγκληματική ενέργεια μεταξύ των γονέων, η κακοποιητική ενέργεια σε βάρος του ανηλίκου, η απροειδοποίητη εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η ως άνω προηγούμενη εγγραφή των αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6 δύναται να παραληφθεί εφόσον πρόκειται για συγγενική αναδοχή ή για αναδοχή από πρόσωπα του στενού κοινωνικού και φιλικού περιβάλλοντος του ανηλίκου.Η διαδικασία του άρθρου 9 ακολουθείται μετά την επείγουσα τοποθέτηση του ανηλίκου στα ως άνω πρόσωπα εφόσον υπάρχει αίτημα για μόνιμη αναδοχή του ανηλίκου από τα πρόσωπα αυτά".