• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 09:47

    Ο υφιστάμενος νόμος παρά τις προβλέψεις για την προτεραιότητα σε αναδοχή των ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα, δεν περιλαμβάνει καμιά πρόβλεψη για την υποχρεωτικό συμμετοχή των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στην πολιτική αποϊδρυματοποίησης που προωθεί ο 4538/2018. Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας συνεχίζουν να ενεργούν με άξονα τις καταστατικές τους διατάξεις που μπορεί να μην περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων που περιθάλπονται σε αυτούς κατά παραπομπή της Πολιτείας. Αυτό αδικεί τα παιδιά που τοποθετούνται σε ιδρύματα διότι σύμφωνα με την πολιτική εκάστου ιδρύματος, υπάρχουν παιδιά που ποτέ δεν θα ενταχθούν στο σύστημα της αναδοχής και της υιοθεσίας για λόγους που σχετίζονται με τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις ή την άποψη των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, κάτι που πρέπει να εκλείψει εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις Διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των κατευθύνσεων της εθνικής και ευρωπαΪκής νομοθεσίας για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών τυπικής ανάπτυξης μετά την ηλικία των 6-7 ετών , παιδιών με αναπηρίες όπου ο θεσμός της αναδοχής σχεδόν δεν υπάρχει, παιδιών με ζητήματα ψυχοκοινωνικών διαταραχών για τα οποία δεν υπάρχει και δεν καλλιεργείται κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά της Πολιτείας και των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας δημοσίων και ιδιωτικών. Προτείνουμε συνεπώς και σε επανάληψη άρθρου 14 που συμπεριλαμβανόταν στο προεδρικό διάταγμα 339/1993 να προστεθεί το άρθρο 21 άρθρο 22 με το εξής περιεχόμενο: ΄Αρθρο 22 Αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων `Ολοι οι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχουν προγράμματα περίθαλψης απροστάτευτων ανηλίκων οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τύπου διαβίωσης αυτών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν συστηματικά και μόνιμα προγράμματα αποϊδρυματοποίησης των ανηλίκων αυτών και να προβαίνουν στην τοποθέτησή τους σε ανάδοχες ή θετές οικογένειας με βάση το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, είτε οι ίδιοι εάν είναι αρμόδιοι σύμφωνα με το νόμο και τις καταστατικές τους διατάξεις είτε σε συνεργασία με τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται σε φορείς αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων που περιθάλπουν ιδρυματικώς απροστάτευτους ανηλίκους συνεργαζόμενοι με φορείς εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος για την αποΪδρυματοποίηση των ανηλίκων που περιθάλπουν είτε με το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας είτε με το θεσό της υιοθεσίας. Κανένας ανήλικος από 0-6 ετών δεν επιτρέπεται να περιθάλπεται από δομή ιδρυματικής περίθαλψης ή μη μόνο για ειδικά αιτιολογημένους και τεκμηριωμένους λόγους και κυρίως εάν δεν είναι δυνατή άμεσα η ανεύρεση ανάδοχης ή θετής οικογένειας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας περίθαλψης του ανηλίκου υποχρεούται εντός εξαμήνου να τοποθετήσει τον ανήλικο σε κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον ο ίδιος εάν είναι αρμόδιος ή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εποπτείας κατά το άρθρο παρ. 1 του παρόντος. 2. ΄Ολοι οι φορείς παιδικής προστασίας που έχουν προγράμματα περίθαλψης ανηλίκων ανεξαρτήτως οργανωτικού και παιδαγωγικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός εξαμήνου από την ισχύ του παρόντος να περιλάβουν στις καταστατικές τους διατάξεις ρυθμίσεις για την οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων που περιθάλπουν μέσω των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4538/2019, είτε οι ίδιοι εάν υπάγονται στους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος είτε συνεργαζόμενοι με τους κατά νόμον αρμόδιους δημόσιους φορείς. 3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποϊδρυματοίησης και η ετήσια αξιολόγησή τους αποτελεί κριτήριο και επιπλέον προϋπόθεση για την ειδική πιστοποίηση των νομικών πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 2646/1998 και την χορήγηση της προβλεπόμενης κρατικής επιχορήγησης της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.